LeftRight

Category : Flavio Benteria

Cal Gras 2014

Jornades. Art i territori 2014

Alberto GilChiara BertinFlavio BenteriaHelen TorresLaura SavioMaria José PlanellsMarta RicartProgramacióResidencies 2014Sergi Selvas i Marta CarrascotalleresTallers / workshop

El proper cap de setmana, 1 i 2 de novembre, presentem els projectes artístics realitzats durant l’any a Cal Gras, observant Avinyó i el territori proper des de diferents percepcions.

Dissabte 1
17h Anem a berenar a la font del Tomàs amb Mixité (Projecte A.fluent).
Sortida del Centre Cívic Can Tutó.
19h Inauguració al Centre Cívic de l’exposició dels projectes artístics,
realitzats a Cal Gras, per Avinyó:
Chiara Bertin, Marta Ricart, Alberto Gil, MªJosé Planells, Laura Savio, Flavio Banterla,
Helen Torres + Roc Albalat, Mixité (Marta Carrasco + Sergi Selvas).
Revista digital Nómade – Arte y pensamiento
19:30h Xerrada amb els artistes residents

Diumenge 2
10:30h Joc “A l’ombra del Lledoner”. Sortida a Cal Gras / arribada al Centre Cívic
11h Taller de cuina amb productes de proximitat. A l’Ateneu la Teia (Centre Cívic).
13h Presentació del Grup de Consum El Pinyó i productes del territori. A l’Ateneu la Teia
14h Dinar amb productes de proximitat (preu infants 3€ i adults 7€).
A l’Ateneu la Teia

Més informació: info@calgras.cat / www.calgras.cat / 93 838 78 18 / 638 702 756

Projectes becats 2014. Art i territori

Alberto GilChiara BertinFlavio BenteriaHelen TorresLaura SavioMaria José PlanellsMarta RicartResidencies 2014Sergi Selvas i Marta Carrasco

Ja tenim seleccionats i alguns iniciant el seu treball a Cal Gras i a Avinyó, els projectes becats a convocatòria Cal Gras 2014 + Nómade. Art i territori.
We have selected 8 projects to Cal Gras Open Call 2014

Es van rebre 43 projectes, d’ells 7 des de Catalunya,16 de l’Estat i la resta internacionals (d’Argentina, Itàlia, Brasil, Colòmbia, Estats Units, Chile…). La tria fet entre l’equip de la publicació Nómade i Cal Gras, ha estat força complicada per l’alt nivell dels projectes.
There were 43 projects, 7 from Catalonia,  16 from Spain and the others international (Argentina, Italy, Brazil, Colombia, USA, Chile …).
Hemos recibido 43 proyectos, 7 de Catalunya, 16 del Estado y los otros internacionales (Argentina, Itàlia, Brasil, Colòmbia, Estats Units, Chile…). La selección fué entre el equipo de la publicación Nómade y Cal Gras. Fué complicada por el alto nivel de los pryectos.

Projectes seleccionats a Cal Gras + Nómade (art i territori + l’artista com a arqueòleg):
Projects selected to Cal Gras + Nomade Open Call  ( art and land + the artist as an archaeologist):
Proyectos seleccionados en Cal Gras + Nómade (arte y territorio +  el artista como arqueólogo)
Chiara Bertin. Projecte Habito
Marta Ricart. Orientacions/desorientacions
Alberto Gil. Pasos

Cal Gras 2014
Ma José Planells. In situ
Laura Savio. Hilos

Projectes convidats / Guests / invitados
Helen Torres. Narrativa col·lectiva
Flavio Benteria. Sonido y contenido
Mixité. Afluents (projecte iniciat en la convocatòria 2013)