LeftRight

Category : Residencies 2014

Jornades. Art i territori 2014

Alberto GilChiara BertinFlavio BenteriaHelen TorresLaura SavioMaria José PlanellsMarta RicartProgramacióResidencies 2014Sergi Selvas i Marta CarrascotalleresTallers / workshop

El proper cap de setmana, 1 i 2 de novembre, presentem els projectes artístics realitzats durant l’any a Cal Gras, observant Avinyó i el territori proper des de diferents percepcions.

Dissabte 1
17h Anem a berenar a la font del Tomàs amb Mixité (Projecte A.fluent).
Sortida del Centre Cívic Can Tutó.
19h Inauguració al Centre Cívic de l’exposició dels projectes artístics,
realitzats a Cal Gras, per Avinyó:
Chiara Bertin, Marta Ricart, Alberto Gil, MªJosé Planells, Laura Savio, Flavio Banterla,
Helen Torres + Roc Albalat, Mixité (Marta Carrasco + Sergi Selvas).
Revista digital Nómade – Arte y pensamiento
19:30h Xerrada amb els artistes residents

Diumenge 2
10:30h Joc “A l’ombra del Lledoner”. Sortida a Cal Gras / arribada al Centre Cívic
11h Taller de cuina amb productes de proximitat. A l’Ateneu la Teia (Centre Cívic).
13h Presentació del Grup de Consum El Pinyó i productes del territori. A l’Ateneu la Teia
14h Dinar amb productes de proximitat (preu infants 3€ i adults 7€).
A l’Ateneu la Teia

Més informació: info@calgras.cat / www.calgras.cat / 93 838 78 18 / 638 702 756

A l’ombra del lledoner

Helen TorresProgramacióSite-specificVida rural

Diumenge 21 de setembre vàrem fer la primera experiència del projecte de Helen Torres i  Roc Albalat, anomenat A l’ombra del lledoner.

https://narrativasespaciales.wordpress.com/palimpsesto/

Des d’aquí (a baix a la dreta) es poden descarregar els mapes en pdf per si voleu fer el joc.
També hi ha un enllaç al Soundcloud (per a accedir a les llistes d’àudios).

 

Domingo 21 de septiembre hicimos la primera experiencia del proyecto de Helen Torres y de Roc Albalat, llamado A l’ombra del lledoner.

https://narrativasespaciales.wordpress.com/palimpsesto/

Desde aquí (abajo a la derecha) se pueden descargar los mapas en pdf por si desea hacer el juego.
También hay un enlace a Soundcloud (para acceder a las listas de audios).

 

A l’ombra del lledoner és un recorregut pels voltants d’Avinyó,  desenvolupant un relat col·lectiu fent servir el joc, les tecnologies digitals, la literatura, la història, la cartografia, la música i la ciència ficció. D’aquesta manera, es construeix una narrativa multimèdia amb la qual es farà un web interactiu.

A l’ombra del lledoner es un recorrido por los alrededores de Avignon, desarrollando un relato colectivo utilizando el juego, las tecnologías digitales, la literatura, la historia, la cartografía, la música y la ciencia ficción. De esta manera, se construye una narrativa multimedia con la que se hará una web interactiva.

Projectes becats 2014. Art i territori

Alberto GilChiara BertinFlavio BenteriaHelen TorresLaura SavioMaria José PlanellsMarta RicartResidencies 2014Sergi Selvas i Marta Carrasco

Ja tenim seleccionats i alguns iniciant el seu treball a Cal Gras i a Avinyó, els projectes becats a convocatòria Cal Gras 2014 + Nómade. Art i territori.
We have selected 8 projects to Cal Gras Open Call 2014

Es van rebre 43 projectes, d’ells 7 des de Catalunya,16 de l’Estat i la resta internacionals (d’Argentina, Itàlia, Brasil, Colòmbia, Estats Units, Chile…). La tria fet entre l’equip de la publicació Nómade i Cal Gras, ha estat força complicada per l’alt nivell dels projectes.
There were 43 projects, 7 from Catalonia,  16 from Spain and the others international (Argentina, Italy, Brazil, Colombia, USA, Chile …).
Hemos recibido 43 proyectos, 7 de Catalunya, 16 del Estado y los otros internacionales (Argentina, Itàlia, Brasil, Colòmbia, Estats Units, Chile…). La selección fué entre el equipo de la publicación Nómade y Cal Gras. Fué complicada por el alto nivel de los pryectos.

Projectes seleccionats a Cal Gras + Nómade (art i territori + l’artista com a arqueòleg):
Projects selected to Cal Gras + Nomade Open Call  ( art and land + the artist as an archaeologist):
Proyectos seleccionados en Cal Gras + Nómade (arte y territorio +  el artista como arqueólogo)
Chiara Bertin. Projecte Habito
Marta Ricart. Orientacions/desorientacions
Alberto Gil. Pasos

Cal Gras 2014
Ma José Planells. In situ
Laura Savio. Hilos

Projectes convidats / Guests / invitados
Helen Torres. Narrativa col·lectiva
Flavio Benteria. Sonido y contenido
Mixité. Afluents (projecte iniciat en la convocatòria 2013)

 

Convocatòria Cal Gras + Nómade, art i territori

ProgramacióResidencies 2014

Descarregar les bases      Descargar las bases en castellano     Download Open Call


Convocatòria de residències a Cal Gras per al desenvolupament de projectes creatius

Cal Gras és una casa situada a Avinyó (el Bages), un poble de 2.200 habitants que es troba al centre de Catalunya, entre Manresa i Vic, un entorn rural a una hora de Barcelona.

El centre disposa de diversos tallers i sales condicionades per al desenvolupament de projectes de creació, d’experimentació i de pensament. És una casa pensada per oferir allotjament temporal i comunitari, amb diversos dormitoris, una cuina i un menjador.

Tenim una especial cura amb la interacció entre residents, així com amb el territori, facilitant l’intercanvi i el diàleg cultural.

Aquest any es suma la Revista Nómade, arte y pensamiento. Una revista-laboratori virtual d’exploració y experimentació artística; funcionant com a punt de trobada entre artistes, comissaris i teórics, de diferents parts del món.

BASES

1. Objectiu: Cal Gras obre una convocatòria per a la realització d’estades gratuïtes al centre per al desenvolupament de projectes de creació.

2. Tema. Una vegada més, seguim proposant l’art com a generador de mirades en el territori.

3. Destinataris: artistes i col·lectius de creació de tots els àmbits de les arts visuals, que vulguin realitzar el seu projecte de creació a Cal Gras, amb especial prioritat per a projectes col·laboratius en relació amb el territori y l’espai públic. Dos d’aquests projectes, podran optar a ser seguits per un comissari i posteriorment publicat a la revista Nómade, art i pensament. L’Artista com a arqueòleg, és el tema proposat, per a la selecció de projectes a publicar. Pots consultar el text explicatiu del tema a www.calgras.cat.

4. Durada: la residència serà d’un mínim de 7 dies a un màxim de 30 dies, durant els mesos de juliol a octubre de 2014.

5. Condicions:

a. El centre ofereix allotjament gratuït en habitacions individuals o compartides (en cas de grups), amb ús d’espais comuns (cuina, menjador, sales d’estar, etc).

b. Espais de treball, sales de reunió, biblioteca, wifi. Vegeu les característiques de les sales a la pàgina web del centre.

c. El centre facilita el contacte amb el territori, així com amb serveis i proveïdors del material necessari per als projectes.

d. El transport i les dietes van a càrrec de l’artista.

e. Permís de publicació dels dos projectes seleccionats per Nómade.

f. Predisposició per mostrar a Cal Gras, o al territori, el treball fet durant l’estada (tertúlia, exposició, actuació, taller, etc.).

g. Els dos treballs seleccionats per Nómade tindran un seguiment per part d’un comissari convidat, que treballarà de manera conjunta amb els artistes, aportant reflexió en el procés de treball.

6. Visualització: Es valorarà  la predisposició de mostrar el treball durant un Festival a finals d’octubre, en un format de tertúlia, exposició, acció, instal·lació, taller, etc.

7. Sol·licitud: els artistes interessats en la convocatòria poden enviar el seu projecte a CAL GRAS – c/ de Francesc Macià, 1 – 08279 Avinyó (Barcelona), o a serveis@calgras.cat, indicant al títol del correu “Residència+nom de l’artista” i adjuntant la documentació següent:

a. Un sol document amb:
i. Dades de contacte del responsable del projecte (adjunteu una imatge del DNI o del passaport).
ii. Número de participants a la residència, amb nom i cognoms (màx. 5).
iii.  Proposta de dates per a la residència i dates alternatives.
iv. Espai que es necessita.

b. Projecte creatiu que es vol desenvolupar, en un màxim de 3 fulls, que inclogui una proposta d’activitat oberta al públic per dur a terme al centre o al territori (portes obertes, conferència, mostra, actuació, taller, etc.).

c. Breu currículum (màxim 1 full) i mostra d’obra (mitjançant vincle o un màxim de 3 adjunts).

 

8. Selecció i calendari:

a. Es poden enviar les sol·licituds fins al dia 29 de juny de 2014.
b. La resolució de la convocatòria es notificarà mitjançant correu electrònic abans del dia 4 de juliol del 2014. Una vegada notificat als interessats es penjarà a la web.
c. La selecció serà feta per l’equip del centre, un membre de l’Associació Cultural Cal Gras, un membre de Nómade i un comissari d’art extern.

 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la seva resolució, així com dels canvis que, per factors aliens a l’equip de Cal Gras, es puguin produir posteriorment.

Més informació:

CAL GRAS
C/Francesc Macià, 1
08279 Avinyó
serveis@calgras.cat
www.calgras.cat

Tel. (+34) 93 838 78 18
Mòbil: 638 702 756

 

NÓMADE
www.espacionomade.com

 

El artista como arqueólogo (Nómade)

Residencies 2014

Tema propuesto para Edición #06 El artista como arqueólogo” y para la convocatoria de residencias en Cal Gras de Avinyó (Barcelona)

La cuestión del tiempo -el devenir, la caducidad o la eternidad- ocupa a la humanidad desde siempre. No en vano es la preocupación que está en el origen de la escritura y por lo tanto de la Historia con mayúsculas. Pronto se realizó una importante distinción que ahora entendemos bajo los términos de macro y micro-Historia, y se hizo para hablar de ritmos temporales: vitales – referido a los individuos; sociales – para los colectivos; y hasta universales – en referencia a la cadencia temporal de los cuerpos celestes y de su entorno. Este hecho pone de manifiesto también cómo el tiempo ha sido entendido desde la fragmentación -en minutos, horas, semanas, meses o años; en lustros, décadas, siglos; en épocas, periodos o eras, aunque se trate de puro devenir y lo único que sepamos seguro de él es que “no pasa en vano” o que “todo lo cura”.

Al término tiempo se le asocian nociones como cambio, movimiento, dinamismo, y también vitalidad. Porque cuando el tiempo se fragmenta y por lo tanto se detiene en cierto sentido, algo muere, tal y como anunció Roland Barthes respecto de lo que hace la instantánea fotográfica con el referente que fotografía.1

La noción de temporalidad atraviesa, así, gran parte de las reflexiones contemporáneas, aunque en algunos casos lo haga sutilmente, dejando entrever que las ideas de perspectiva histórica, tiempo (pos)moderno o relato histórico son maneras de narrar, formas de definir lo finito y lo infinito, es decir, la muerte o la eternidad de las ideas, las personas, las sociedades, los modelos, los valores, las aspiraciones, los relatos, o el arte. El diálogo con el tiempo que en muchas manifestaciones culturales contemporáneas se observa, saca a relucir que, lejos de ser un problema obsoleto, es un motivo de relato cargado de contemporaneidad, y como ejemplo, vale pensar en el peso que han adquirido las memoria histórica, colectiva, individual o familiar, y su contra-cara, el olvido. Artistas como Boltanski o Kiefer, o teóricos como Todorov, entre muchos otros, han trabajado intensamente el tema.

¿Qué ocurre hoy en día con nuestra relación con el tiempo? Las distancias se han acortado porque las velocidades han aumentado, y la tecnología y las estructuras sociales en red se han impuesto como modelos de vida. Apenas toleramos ya “la espera”. Nos estamos acostumbrando a lo inmediato, que aunque a menudo se manifiesta de forma efímera, nos proporciona lo que queremos en el momento en que lo queremos, y cada vez somos más capaces de desarrollarnos en lo simultáneo, habituados como estamos a la sobredosis de inputs visuales y sensitivos en general, y perdidos en el imperativo del multitasking.

[1] BARTHES, Roland, La Cámara Lúcida, Barcelona: Gustavo Gili, 1982.

Porque nos suscita grandes inquietudes, y porque nos parece una discusión plenamente contemporánea, en el año en que se cumple el centenario de la I Guerra Mundial, y en el que historiadores y analistas se proponen revisar las consecuencias de la misma a la luz de los acontecimientos posteriores de los siglos XX y XXI, desde Nómade nos planteamos el reto de introducir la cuestión del tiempo y la temporalidad como temas vertebradores de las cuatro publicaciones del 2014. Así, manteniendo la idea de lectura transversal a través de los cuatro ejes temáticos, los números van a compartir de formas más o menos explícitas esta cuestión de fondo. Desde Nómade deseamos así pensar el tiempo en términos históricos, aunque también en cómo opera en el proceso creativo para el desarrollo de una obra; o en cómo se manifiesta en relación a las instituciones culturales que se encargan de generar narrativas.

Y la segunda de las publicaciones, segunda entrega también del eje “La memoria irreverente”, va a girar en torno a la figura del artista como investigador. Y es que en la multiplicidad de narrativas y formas de producción artística que se dan en la contemporaneidad está el perfil de un tipo de artista que, a la manera de un arqueólogo, sigue rastros materiales que lo orientan parcialmente, con la aspiración de alcanzar la construcción de un panorama social completo. En su búsqueda vaga de retazo en retazo, a menudo de forma errática, y juega con las formas dadas para generar un trabajo que permita comprender un momento de la sociedad. Este tipo de ejercicio es una sinécdoque en toda regla, lo es al menos para la memoria colectiva, si se nos permite extrapolar la licencia retórica más allá del ámbito lingüístico.

Reconocemos al menos dos condiciones importantes en el artista-arqueólogo. Por un lado la acción de andar, y por el otro el medio por el cual transita.

La actitud de andar –el tránsito, la deriva- la realiza el artista siguiendo una pista para luego ir a la siguiente, con la voluntad de reconstruir conscientemente un todo que, probablemente, nunca logrará que sea completo. Sin poder abandonar esta acción, sin embargo, se aferra a la inquietud de lo dinámico para poder hallar elementos que permitan abrir nuevos espacios de análisis.

Por otro lado, el medio por el cual transita este tipo de artista deviene estratégico. El entorno y una conciencia de las múltiples capas de la realidad, así como de ciertos elementos presentes y ausentes, representarán su principal espacio de trabajo. Un gran taller donde rastrear huellas, que se convierte, al mismo tiempo, en el soporte de su propia obra.

Dicho medio por el cual se mueve es el tiempo, mediante el cual debe atinar elementos estéticos, históricos, políticos y sociales relevantes. Por lo tanto, el juego que produce parte de una ausencia que es consustancial en la obra: uno o varios elementos que aluden un momento y un lugar que ya no son. El proceso de reflexión en torno a esos elementos descontextualizados problematiza el devenir del tiempo. Y el artista lidia, así, con informaciones ramificadas, atomizadas y desestructuradas, con cuya fragmentación trabaja y que resulta crucial para la nueva producción artística que partirá de un rastreo espacial y temporal del sentido original de los elementos que ha decidido poner en juego.

Si la arqueología tradicional es el análisis de manifestaciones materiales del pasado halladas en un presente, que posibilita la comprensión del pensamiento, los valores y la cultura de una sociedad concreta ya desaparecida, ¿qué ocurre cuando los cambios sociales se suceden permanentemente? ¿Es posible aplicar la metodología arqueológica a la contemporaneidad? Parece que en cierto sentido sí: la arqueología ha necesitado generar una rama, la de la arqueología pública, que investiga en materiales actuales, como residuos urbanos, por ejemplo, y permite estudiar su relación con la sociedad actual en todos sus ámbitos.

Y en su deliberada dinámica apropiacionista, el arte contemporáneo ha adoptado en cierto sentido esa metodología también. Si, paradójicamente, la arqueología nació como ciencia auxiliar de la historia del arte, para luego pasar a serlo de la historiografía en general, y más adelante erigirse como ciencia autónoma, parece que hoy se han trasmutado los papeles: ciertos artistas abordan la realidad desde lo fragmentario para hallar un comportamiento a gran escala, como si de arqueólogos se tratara, y hasta se ponen al servicio de la ciencia.