LeftRight

Convocatòries / Applications

Convocatòria Arts visuals
A Cal Gras obrim una convocatòria anual per a residències de creació “art i territori”. És oberta fins al 28 de juny.
http://issuu.com/calgras

Convocatòria Arts escèniques
Testimoni Escènic és la convocatòria que Cal Gra obre per a projectes de creació escènica, enfocat a companyies que vulguin fer un “stage” intensiu per treballar la part final d’una futura obra així com un petit circuit d’espais escènics per preestrenar-la.
www.testimoniescenic.org

convoc14CAT

Convocatòria per a les residències de creació 2014
Open Call Cal Gras 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Convocatoria Artes visuales
En Cal Gras abrimos una convocatoria anual, para este año 2013 ya tenemos cerrada, pero que puedes ver y descargar igualmente en:
http://issuu.com/calgras
Convocatoria Artes escénicas
Teestimoni escènic es la convocatoria que Cal Gras abre para proyectos de creación escénica, enfocado a compañías que quieran hacer un “stage” intensivo para trabajar la parte final de una futura obra así como un pequeño circuito de espacios escénicos para preestrenó-la .
www.testimoniescenic.org

4a Convocatòria per a la creació d'Arts Escèniques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Arts
Cal Gras opened an annual, this year 2013 we have closed, but you can also view and download at:
http://issuu.com/calgras
Call Performing Arts
Testimoni Escènci is that the call should be open grain for performing arts projects, focusing on companies that want to do a stage intensive work by the end of future work and a short circuit of theaters to preview it.
www.testimoniescenic.org