LeftRight

Turisme experiencial

Cal Gras treballem principalment la creació artística, i un dels factors més importants és l’apropament al públic. La pedagògia i la proximitat amb l’entorn de la creació són la base de les activitats que s’organitzen des de Cal Gras per a realitzar estades amb activitats relacionades amb l’art i et territori. Observar el territori des de la mirada d’un artista, fer un llibre d’artista, dibuixos de gran format, viure el procés de creació dels artistes residents, o anar a activitats culturals de proximitat, són algunes de les activitats que podeu fer a Cal Gras, en els vostres moments de lleure.
Cada estada ofereix treballar el territori des la mirada de l'artista.

Cada estada ofereix treballar el territori des la mirada de l’artista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal Gras trabajamos principalmente la creación artística, y uno de los factores más importantes es el acercamiento al público. La pedagogía y la proximidad con el entorno de la creación son la base de las actividades que se organizan desde Cal Gras para realizar estancias con actividades relacionadas con el arte y te territorio. Observar el territorio desde la mirada de un artista, hacer un libro de artista, dibujos de gran formato, vivir el proceso de creación de los artistas residentes, o ir a actividades culturales de proximidad, son algunas de las actividades que puede realizar en Cal Gras, en vuestros momentos de ocio.

Turisme Experiencial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal Gras work mainly artistic creation, and one of the most important factors is the approach to the public. Pedagogy and proximity to the environment are creating the basis of the activities organized by Cal Gras for make stays activities related to art and you land. territory observation from the perspective of an artist, a book artist, large-format drawings, live the creative process of artists living or going to activities cultural proximity, are some of the activities you can do at Cal Gras in your leisure time.

Cada estada ofereix treballar el territori des la mirada de l'artista.