LeftRight

Escoles, art i territori

Cal Gras, centra les seves activitats en el coneixement del territori, el patrimoni i el paisatge proper, des de l’art i la creativitat a través de la mirada d’un artista, com a eina per desenvolupar més maneres de mirar, d’estimular sensacions, etc.
Així doncs centrem les propostes d’activitats en:
- Art i territori
- Experimentació amb llenguatges
Així la forma de treballar dels artistes sobre el territori, generen nous protocols per intervenir, sentir i gaudir del territori pròxim. També creem noves eines, que puguin quedar com a recurs pels professors de cada escola.
Els tallers són per totes les edats, però treballar des l'art amb els més petits, és un aprenentage per tothom.

Els tallers són per totes les edats, però treballar des l’art amb els més petits, és un aprenentage per tothom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal Gras, centra sus actividades en el conocimiento del territorio, el patrimonio y el paisaje cercano, desde el arte y la creatividad a través de la mirada de un artista, como herramienta para desarrollar más formas de mirar, de estimular sensaciones, etc.
Así pues centramos las propuestas de actividades en:
– Arte y territorio
– Experimentación con lenguajes
Así la forma de trabajar de los artistas sobre el territorio, generan nuevos protocolos para intervenir, sentir y disfrutar del territorio próximo. También creamos nuevas herramientas, que puedan quedar como recurso para los profesores de cada escuela.

entorn3

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal Gras activities are focused on knowledge of the land, heritage and landscape nearby, from art and creativity through the eyes of an artist, as a tool to develop more ways to watch, from of sensations, etc..
So the proposed activities focus on:
- Art and territory
- Experimenting with artistic languages
So how artists work on the land, create new protocols for intervention, feel and enjoy the next territory. We also create new tools that may be as a resource for teachers in each school.

 

entorn2