LeftRight

Turisme

CONEIXEM EL TERRITORI DES DE LA MIRADA ARTÍSTICA
Amb la voluntat d’apropar l’art contemporani i el territori on ens trobem a nous públics, la Residència d’Artistes Cal Gras ofereix estades amb activitats per tothom qui vulgui participar en projectes artístics i descobrir d’una forma diferent un territori.
Per això, qui vingui a Cal Gras d’Avinyó, participarà en la creació de l’Arxiu de l’Observatori Territorial, un seguit de material gràfic, artístic o bibliografic, que vol interpretar i mostrar el paissatge i el patrimoni de la Catalunya central.
Podràs gaudir d’unes activitats per conèixer i aprofundir en el territori pròxim a través de la creació artística. Podràs desenvolupar una nova mirada, realitzant les rutes i els tallers que proposem, que prèviament s’han generat per artistes.
Dins l’Observatori Territorial, tindrem com a eix dos temes que comptem amb l’assessorament de per- sones estudioses, molt expertes i, per acabar-ho d’arrodonir, entusiasmades i bones comunicadores. El romànic i els camins de la Tranhumància.
En Jordi Torres ens explica el camí de la transhumància, durant la caminda Art Transhumant.

En Jordi Torres ens explica el camí de la transhumància, durant la caminda Art Transhumant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCEMOS EL TERRITORIO DESDE LA MIRADA ARTÍSTICA
Con la voluntad de acercar el arte contemporáneo y el territorio donde nos encontramos a nuevos públicos, la Residencia de Artistas Cal Gras ofrece estancias con actividades para todo el que quiera participar en proyectos artísticos y descubrir de una forma diferente un territorio.
Por eso, quien venga a Cal Gras de Avinyó, participará en la creación del Archivo del Observatorio Territorial, una serie de material gráfico, artístico o bibliográfico, que quiere interpretar y mostrar el paisaje y el patrimonio de la Cataluña central .
Podrás disfrutar de unas actividades para conocer y profundizar en el territorio próximo a través de la creación artística. Podrás desarrollar una nueva mirada, realizando las rutas y los talleres que proponemos, que previamente se han generado por artistas.
Dentro del Observatorio Territorial, tendremos como eje dos temas que contamos con el asesoramiento de personas estudiosas, muy expertas y, para acabarlo de redondear, entusiasmadas y buenas comunicadoras. El románico y los caminos de la Tranhumància.

El documental d'Anita Serrano, fa una descripció d'Avinyó des de la seva mira a través de les receptes de cuina.

El documental d’Anita Serrano, fa una descripció d’Avinyó des de la seva mira a través de les receptes de cuina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNOW THE AREA FROM THE ARTISTIC LOOK
With the aim of bringing contemporary art and the area where we are to new audiences, the artist residency must Gras offers rooms with activities for everyone who wants to participate in art projects and discover in a different territory.
So who should come to Avignon Gras participate in the creation of the Regional Observatory Archives, a series of graphic material, artistic or bibliographic who wants to play and show the landscape and heritage of central Catalonia .
You can enjoy some activities to learn and deepen the country through the next artistic creation. You will be a new look, making the proposed routes and workshops that have been previously generated by artists.
Within the Regional Observatory, have two issues at the heart have the advice of people studious, very skilled, and finish it off, excited and good communicators. Romanesque and the ways of Tranhumància.