LeftRight

Testimoni Escènic

Testimoni Escènic llança una convocatòria de residències per a projectes d’arts escèniques que es trobin en la seva fase final de producció, per tal que després de la residència puguin provar l’espectacle en públic amb diverses preestrenes. Els projectes seleccionats hauran d’oferir un mínim de 2 preestrenes, amb possibilitat que siguin més en cas que hi hagi demanda dels municipis que formen part de la xarxa d’espais de TE.
Què és?

Testimoni Escènic és una xarxa de suport a la producció i exhibició d’arts escèniques, a partir de residències i preestrenes d’espectacles.

Testimoni Escènic proposa un nou model de circuit teatral al Bages acollint 7 residències en la seva primera edició
De gener a juny, les companyies que formen part del projecte de suport a la producció en arts escèniques perfilaran les obres al Centre de producció i Residència d’Artistes Cal Gras. Aquestes companyies van enviar els seus projectes a la convocatòria publicada al setembre de l’any anterior. Aquesta convocatòria ofereix la possiblitat de residència a Cal Gras d’Avinyó, pel desenvolupament de projectes escènics.
El resultat del seu treball es podrà veure a diversos espais d’Avinyó, Sallent, Cabrianes, Santpedor i Sant Joan de Vilatorrada.

Així Testimoni Escènic, acull projectes per mostrar-los per aquesta xarxa de municipis que volen acollir, aquestes produccions recent creades. Aquesta xarxa, actualment, està formada per Avinyó, Cabrianes, Sallent, Sant Joan de Vilatorrada i Santpedor. També el Kursaal dóna suport acollint una de les propostes seleccionades dins la seva programació.
Cada membre d’aquesta xarxa també forma part del jurat de selecció dels projectes presentats a la convocatòria, per acollir-los durant el proper semestre.

Testimoni Escènic, és un projecte amb vocació de recolzar projectes emergents d’arts escèniques, a través de les residències i d’un contacte amb professionals del territori, per necessitats tècniques com escenografies, llum i so, producció, disseny i comunicació, gestió, etc.

Testimoni Escènic  dóna suport a programadors municipals, oferint el contacte directe de les companyies amb projectes inicials. Compta també  amb l’assessorament en producció tècnica que ajudarà a millorar la qualitat dels espais escènics.

Testimoni Escènic és un projecte de divulgació d’arts escèniques en tant que es planteja donar cabuda a projectes emergents i experimentals i a buscar els mecanismes per a fer partíceps  els espectadors del procés de producció, entenent que tot procés té un component important de diàleg.

Testimoni Escènic és alhora un projecte emergent i algutinador, amb ganes d’anar creixent a poc a poc i  obert a incorporar més projectes, sales, municipis i professionals que permetin el seu desenvolupament quantitativa, però sobretot qualitativament.

Més informació:

http://www.testimoniescenic.org